Đặt lịch

Đặt lịch Max Star

Hãy đặt lịch trước để Max star có thể chăm sóc bạn tốt nhất
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày cắt và stylist

Hôm nay

Chủ nhật

23/09

Ngày mai

Thứ Hai

24/09

Ngày kia

Thứ Ba

25/09

Chọn ngày khác

Thứ Tư

26/09

Thứ Năm

27/09

Thứ Sáu

28/09

Thứ bảy

29/09

Chủ nhật

30/09

Thứ Hai

01/10

Thứ Ba

02/10

Thứ Tư

03/10

Thứ Năm

04/10

Thứ Sáu

05/10

Thứ bảy

06/10

Chủ nhật

07/10

Thứ Hai

08/10

Thứ Ba

09/10

Thứ Tư

10/10

Thứ Năm

11/10

Thứ Sáu

12/10

Thứ bảy

13/10

Chủ nhật

14/10

Thứ Hai

15/10

Thứ Ba

16/10

Thứ Tư

17/10

Thứ Năm

18/10

Thứ Sáu

19/10

Thứ bảy

20/10

Chủ nhật

21/10

Thứ Hai

22/10

B4.Chọn khung giờ cắt tóc
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày làm nail và stylist

Hôm nay

Chủ nhật

23/09

Ngày mai

Thứ Hai

24/09

Ngày kia

Thứ Ba

25/09

Chọn ngày khác

Thứ Tư

26/09

Thứ Năm

27/09

Thứ Sáu

28/09

Thứ bảy

29/09

Chủ nhật

30/09

Thứ Hai

01/10

Thứ Ba

02/10

Thứ Tư

03/10

Thứ Năm

04/10

Thứ Sáu

05/10

Thứ bảy

06/10

Chủ nhật

07/10

Thứ Hai

08/10

Thứ Ba

09/10

Thứ Tư

10/10

Thứ Năm

11/10

Thứ Sáu

12/10

Thứ bảy

13/10

Chủ nhật

14/10

Thứ Hai

15/10

Thứ Ba

16/10

Thứ Tư

17/10

Thứ Năm

18/10

Thứ Sáu

19/10

Thứ bảy

20/10

Chủ nhật

21/10

Thứ Hai

22/10

B4.Chọn khung giờ làm nail
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

 

 

Hỗ Trợ Qua Facebook