Đặt lịch

Đặt lịch Max Star

Hãy đặt lịch trước để Max star có thể chăm sóc bạn tốt nhất
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày cắt và stylist

Hôm nay

Thứ Hai

25/03

Ngày mai

Thứ Ba

26/03

Ngày kia

Thứ Tư

27/03

Chọn ngày khác

Thứ Năm

28/03

Thứ Sáu

29/03

Thứ bảy

30/03

Chủ nhật

31/03

Thứ Hai

01/04

Thứ Ba

02/04

Thứ Tư

03/04

Thứ Năm

04/04

Thứ Sáu

05/04

Thứ bảy

06/04

Chủ nhật

07/04

Thứ Hai

08/04

Thứ Ba

09/04

Thứ Tư

10/04

Thứ Năm

11/04

Thứ Sáu

12/04

Thứ bảy

13/04

Chủ nhật

14/04

Thứ Hai

15/04

Thứ Ba

16/04

Thứ Tư

17/04

Thứ Năm

18/04

Thứ Sáu

19/04

Thứ bảy

20/04

Chủ nhật

21/04

Thứ Hai

22/04

Thứ Ba

23/04

B4.Chọn khung giờ cắt tóc
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày làm nail và stylist

Hôm nay

Thứ Hai

25/03

Ngày mai

Thứ Ba

26/03

Ngày kia

Thứ Tư

27/03

Chọn ngày khác

Thứ Năm

28/03

Thứ Sáu

29/03

Thứ bảy

30/03

Chủ nhật

31/03

Thứ Hai

01/04

Thứ Ba

02/04

Thứ Tư

03/04

Thứ Năm

04/04

Thứ Sáu

05/04

Thứ bảy

06/04

Chủ nhật

07/04

Thứ Hai

08/04

Thứ Ba

09/04

Thứ Tư

10/04

Thứ Năm

11/04

Thứ Sáu

12/04

Thứ bảy

13/04

Chủ nhật

14/04

Thứ Hai

15/04

Thứ Ba

16/04

Thứ Tư

17/04

Thứ Năm

18/04

Thứ Sáu

19/04

Thứ bảy

20/04

Chủ nhật

21/04

Thứ Hai

22/04

Thứ Ba

23/04

B4.Chọn khung giờ làm nail
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

 

 

Hỗ Trợ Qua Facebook