Đặt lịch

Đặt lịch Max Star

Hãy đặt lịch trước để Max star có thể chăm sóc bạn tốt nhất
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày cắt và stylist

Hôm nay

Thứ Tư

23/01

Ngày mai

Thứ Năm

24/01

Ngày kia

Thứ Sáu

25/01

Chọn ngày khác

Thứ bảy

26/01

Chủ nhật

27/01

Thứ Hai

28/01

Thứ Ba

29/01

Thứ Tư

30/01

Thứ Năm

31/01

Thứ Sáu

01/02

Thứ bảy

02/02

Chủ nhật

03/02

Thứ Hai

04/02

Thứ Ba

05/02

Thứ Tư

06/02

Thứ Năm

07/02

Thứ Sáu

08/02

Thứ bảy

09/02

Chủ nhật

10/02

Thứ Hai

11/02

Thứ Ba

12/02

Thứ Tư

13/02

Thứ Năm

14/02

Thứ Sáu

15/02

Thứ bảy

16/02

Chủ nhật

17/02

Thứ Hai

18/02

Thứ Ba

19/02

Thứ Tư

20/02

Thứ Năm

21/02

B4.Chọn khung giờ cắt tóc
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày làm nail và stylist

Hôm nay

Thứ Tư

23/01

Ngày mai

Thứ Năm

24/01

Ngày kia

Thứ Sáu

25/01

Chọn ngày khác

Thứ bảy

26/01

Chủ nhật

27/01

Thứ Hai

28/01

Thứ Ba

29/01

Thứ Tư

30/01

Thứ Năm

31/01

Thứ Sáu

01/02

Thứ bảy

02/02

Chủ nhật

03/02

Thứ Hai

04/02

Thứ Ba

05/02

Thứ Tư

06/02

Thứ Năm

07/02

Thứ Sáu

08/02

Thứ bảy

09/02

Chủ nhật

10/02

Thứ Hai

11/02

Thứ Ba

12/02

Thứ Tư

13/02

Thứ Năm

14/02

Thứ Sáu

15/02

Thứ bảy

16/02

Chủ nhật

17/02

Thứ Hai

18/02

Thứ Ba

19/02

Thứ Tư

20/02

Thứ Năm

21/02

B4.Chọn khung giờ làm nail
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

 

 

Hỗ Trợ Qua Facebook