Đặt lịch

Đặt lịch Max Star

Hãy đặt lịch trước để Max star có thể chăm sóc bạn tốt nhất
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày cắt và stylist

Hôm nay

Thứ Tư

14/11

Ngày mai

Thứ Năm

15/11

Ngày kia

Thứ Sáu

16/11

Chọn ngày khác

Thứ bảy

17/11

Chủ nhật

18/11

Thứ Hai

19/11

Thứ Ba

20/11

Thứ Tư

21/11

Thứ Năm

22/11

Thứ Sáu

23/11

Thứ bảy

24/11

Chủ nhật

25/11

Thứ Hai

26/11

Thứ Ba

27/11

Thứ Tư

28/11

Thứ Năm

29/11

Thứ Sáu

30/11

Thứ bảy

01/12

Chủ nhật

02/12

Thứ Hai

03/12

Thứ Ba

04/12

Thứ Tư

05/12

Thứ Năm

06/12

Thứ Sáu

07/12

Thứ bảy

08/12

Chủ nhật

09/12

Thứ Hai

10/12

Thứ Ba

11/12

Thứ Tư

12/12

Thứ Năm

13/12

B4.Chọn khung giờ cắt tóc
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày làm nail và stylist

Hôm nay

Thứ Tư

14/11

Ngày mai

Thứ Năm

15/11

Ngày kia

Thứ Sáu

16/11

Chọn ngày khác

Thứ bảy

17/11

Chủ nhật

18/11

Thứ Hai

19/11

Thứ Ba

20/11

Thứ Tư

21/11

Thứ Năm

22/11

Thứ Sáu

23/11

Thứ bảy

24/11

Chủ nhật

25/11

Thứ Hai

26/11

Thứ Ba

27/11

Thứ Tư

28/11

Thứ Năm

29/11

Thứ Sáu

30/11

Thứ bảy

01/12

Chủ nhật

02/12

Thứ Hai

03/12

Thứ Ba

04/12

Thứ Tư

05/12

Thứ Năm

06/12

Thứ Sáu

07/12

Thứ bảy

08/12

Chủ nhật

09/12

Thứ Hai

10/12

Thứ Ba

11/12

Thứ Tư

12/12

Thứ Năm

13/12

B4.Chọn khung giờ làm nail
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

 

 

Hỗ Trợ Qua Facebook