Đặt lịch

Đặt lịch Max Star

Hãy đặt lịch trước để Max star có thể chăm sóc bạn tốt nhất
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày cắt và stylist

Hôm nay

Thứ Ba

22/05

Ngày mai

Thứ Tư

23/05

Ngày kia

Thứ Năm

24/05

Chọn ngày khác

Thứ Sáu

25/05

Thứ bảy

26/05

Chủ nhật

27/05

Thứ Hai

28/05

Thứ Ba

29/05

Thứ Tư

30/05

Thứ Năm

31/05

Thứ Sáu

01/06

Thứ bảy

02/06

Chủ nhật

03/06

Thứ Hai

04/06

Thứ Ba

05/06

Thứ Tư

06/06

Thứ Năm

07/06

Thứ Sáu

08/06

Thứ bảy

09/06

Chủ nhật

10/06

Thứ Hai

11/06

Thứ Ba

12/06

Thứ Tư

13/06

Thứ Năm

14/06

Thứ Sáu

15/06

Thứ bảy

16/06

Chủ nhật

17/06

Thứ Hai

18/06

Thứ Ba

19/06

Thứ Tư

20/06

B4.Chọn khung giờ cắt tóc
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày làm nail và stylist

Hôm nay

Thứ Ba

22/05

Ngày mai

Thứ Tư

23/05

Ngày kia

Thứ Năm

24/05

Chọn ngày khác

Thứ Sáu

25/05

Thứ bảy

26/05

Chủ nhật

27/05

Thứ Hai

28/05

Thứ Ba

29/05

Thứ Tư

30/05

Thứ Năm

31/05

Thứ Sáu

01/06

Thứ bảy

02/06

Chủ nhật

03/06

Thứ Hai

04/06

Thứ Ba

05/06

Thứ Tư

06/06

Thứ Năm

07/06

Thứ Sáu

08/06

Thứ bảy

09/06

Chủ nhật

10/06

Thứ Hai

11/06

Thứ Ba

12/06

Thứ Tư

13/06

Thứ Năm

14/06

Thứ Sáu

15/06

Thứ bảy

16/06

Chủ nhật

17/06

Thứ Hai

18/06

Thứ Ba

19/06

Thứ Tư

20/06

B4.Chọn khung giờ làm nail
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

 

 

Hỗ Trợ Qua Facebook