Đặt lịch

Đặt lịch Max Star

Hãy đặt lịch trước để Max star có thể chăm sóc bạn tốt nhất
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày cắt và stylist

Hôm nay

Thứ Ba

17/07

Ngày mai

Thứ Tư

18/07

Ngày kia

Thứ Năm

19/07

Chọn ngày khác

Thứ Sáu

20/07

Thứ bảy

21/07

Chủ nhật

22/07

Thứ Hai

23/07

Thứ Ba

24/07

Thứ Tư

25/07

Thứ Năm

26/07

Thứ Sáu

27/07

Thứ bảy

28/07

Chủ nhật

29/07

Thứ Hai

30/07

Thứ Ba

31/07

Thứ Tư

01/08

Thứ Năm

02/08

Thứ Sáu

03/08

Thứ bảy

04/08

Chủ nhật

05/08

Thứ Hai

06/08

Thứ Ba

07/08

Thứ Tư

08/08

Thứ Năm

09/08

Thứ Sáu

10/08

Thứ bảy

11/08

Chủ nhật

12/08

Thứ Hai

13/08

Thứ Ba

14/08

Thứ Tư

15/08

B4.Chọn khung giờ cắt tóc
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày làm nail và stylist

Hôm nay

Thứ Ba

17/07

Ngày mai

Thứ Tư

18/07

Ngày kia

Thứ Năm

19/07

Chọn ngày khác

Thứ Sáu

20/07

Thứ bảy

21/07

Chủ nhật

22/07

Thứ Hai

23/07

Thứ Ba

24/07

Thứ Tư

25/07

Thứ Năm

26/07

Thứ Sáu

27/07

Thứ bảy

28/07

Chủ nhật

29/07

Thứ Hai

30/07

Thứ Ba

31/07

Thứ Tư

01/08

Thứ Năm

02/08

Thứ Sáu

03/08

Thứ bảy

04/08

Chủ nhật

05/08

Thứ Hai

06/08

Thứ Ba

07/08

Thứ Tư

08/08

Thứ Năm

09/08

Thứ Sáu

10/08

Thứ bảy

11/08

Chủ nhật

12/08

Thứ Hai

13/08

Thứ Ba

14/08

Thứ Tư

15/08

B4.Chọn khung giờ làm nail
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

 

 

Hỗ Trợ Qua Facebook