Đặt lịch

Đặt lịch Max Star

Hãy đặt lịch trước để Max star có thể chăm sóc bạn tốt nhất
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày cắt và stylist

Hôm nay

Chủ nhật

25/03

Ngày mai

Thứ Hai

26/03

Ngày kia

Thứ Ba

27/03

Chọn ngày khác

Thứ Tư

28/03

Thứ Năm

29/03

Thứ Sáu

30/03

Thứ bảy

31/03

Chủ nhật

01/04

Thứ Hai

02/04

Thứ Ba

03/04

Thứ Tư

04/04

Thứ Năm

05/04

Thứ Sáu

06/04

Thứ bảy

07/04

Chủ nhật

08/04

Thứ Hai

09/04

Thứ Ba

10/04

Thứ Tư

11/04

Thứ Năm

12/04

Thứ Sáu

13/04

Thứ bảy

14/04

Chủ nhật

15/04

Thứ Hai

16/04

Thứ Ba

17/04

Thứ Tư

18/04

Thứ Năm

19/04

Thứ Sáu

20/04

Thứ bảy

21/04

Chủ nhật

22/04

Thứ Hai

23/04

B4.Chọn khung giờ cắt tóc
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày làm nail và stylist

Hôm nay

Chủ nhật

25/03

Ngày mai

Thứ Hai

26/03

Ngày kia

Thứ Ba

27/03

Chọn ngày khác

Thứ Tư

28/03

Thứ Năm

29/03

Thứ Sáu

30/03

Thứ bảy

31/03

Chủ nhật

01/04

Thứ Hai

02/04

Thứ Ba

03/04

Thứ Tư

04/04

Thứ Năm

05/04

Thứ Sáu

06/04

Thứ bảy

07/04

Chủ nhật

08/04

Thứ Hai

09/04

Thứ Ba

10/04

Thứ Tư

11/04

Thứ Năm

12/04

Thứ Sáu

13/04

Thứ bảy

14/04

Chủ nhật

15/04

Thứ Hai

16/04

Thứ Ba

17/04

Thứ Tư

18/04

Thứ Năm

19/04

Thứ Sáu

20/04

Thứ bảy

21/04

Chủ nhật

22/04

Thứ Hai

23/04

B4.Chọn khung giờ làm nail
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

 

 

Hỗ Trợ Qua Facebook