Đặt lịch

Đặt lịch Max Star

Hãy đặt lịch trước để Max star có thể chăm sóc bạn tốt nhất
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày cắt và stylist

Hôm nay

Thứ Sáu

15/12

Ngày mai

Thứ bảy

16/12

Ngày kia

Chủ nhật

17/12

Chọn ngày khác

Thứ Hai

18/12

Thứ Ba

19/12

Thứ Tư

20/12

Thứ Năm

21/12

Thứ Sáu

22/12

Thứ bảy

23/12

Chủ nhật

24/12

Thứ Hai

25/12

Thứ Ba

26/12

Thứ Tư

27/12

Thứ Năm

28/12

Thứ Sáu

29/12

Thứ bảy

30/12

Chủ nhật

31/12

Thứ Hai

01/01

Thứ Ba

02/01

Thứ Tư

03/01

Thứ Năm

04/01

Thứ Sáu

05/01

Thứ bảy

06/01

Chủ nhật

07/01

Thứ Hai

08/01

Thứ Ba

09/01

Thứ Tư

10/01

Thứ Năm

11/01

Thứ Sáu

12/01

Thứ bảy

13/01

B4.Chọn khung giờ cắt tóc
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
B1. Điền thông tin
B2.Chọn salon
  • 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa,
    Cầu Giấy, Hà Nội

B3.Chọn ngày làm nail và stylist

Hôm nay

Thứ Sáu

15/12

Ngày mai

Thứ bảy

16/12

Ngày kia

Chủ nhật

17/12

Chọn ngày khác

Thứ Hai

18/12

Thứ Ba

19/12

Thứ Tư

20/12

Thứ Năm

21/12

Thứ Sáu

22/12

Thứ bảy

23/12

Chủ nhật

24/12

Thứ Hai

25/12

Thứ Ba

26/12

Thứ Tư

27/12

Thứ Năm

28/12

Thứ Sáu

29/12

Thứ bảy

30/12

Chủ nhật

31/12

Thứ Hai

01/01

Thứ Ba

02/01

Thứ Tư

03/01

Thứ Năm

04/01

Thứ Sáu

05/01

Thứ bảy

06/01

Chủ nhật

07/01

Thứ Hai

08/01

Thứ Ba

09/01

Thứ Tư

10/01

Thứ Năm

11/01

Thứ Sáu

12/01

Thứ bảy

13/01

B4.Chọn khung giờ làm nail
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

 

 

Hỗ Trợ Qua Facebook