Vũ Thị Hằng

Môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, tôi rất hài lòng khi nối tóc tại đây. Tôi sẽ qua thường xuyên, chúc Salon càng ngày càng đông khách…

 

 

Hỗ Trợ Qua Facebook